Parempaa elämää

Olen Timo Latikkka, ehdolla eduskuntaan kevään 2019 vaaleissa. Äänestysnumeroni on 254.

Poliittisten päättäjien tehtävä on mahdollistaa parempi elämä, ei ankeuttaa meidän elämäämme. Tämä on minulle politiikan johtoajatus. Haluan meille kaikille parempaa elämää.

 1. Ahkeruudesta tulee palkita.
 2. Verotus ei ole ystäväsi.
 3. Näkymä tulevaisuuteen on taattava kaikille.
 4. Jokainen on tärkeä eikä kukaan ole yksin.

Tule mukaan tukijana, kannattajana, äänestäjänä. Äänestetään vaaleissa parempaa elämää!

Timo

Suomen arvoisia tekoja

Keskustalla on näissä eduskuntavaaleissa paras vaaliohjelma, jonka muistan. Luottamukseen perustuvan Suomen pitää olla maa, jossa

 • ihmisillä on turvallinen arki ja vahva turvallisuuden tunne.
 • ihmisillä on vapaus tehdä itseään ja perhettään koskevia valintoja,
 • jokainen kantaa vastuuta voimiensa mukaan itsestään ja muista,
 • ihminen voi luottaa yhteiskuntaan hädän ja avun tarpeen hetkellä,
 • luonto, yhteiskunta ja talous jätetään paremmassa kunnossa tuleville
 • sukupolville,
 • jokainen kokee olevansa tärkeä ja saa osansa talouden tuloksista,
 • kaikki saavat yrittää ja menestyä ja
 • yhteiskunta antaa perustan ihmisten hyvälle elämälle.

Tutustu Keskustan koko vaaliohjelmaan.